LEKO 5.4 m vontatott nehéz V tárcsa, 660 mm, hidraulikus, nehéz rögtörővel

LEKO 5.4 m vontatott nehéz V tárcsa, 660 mm, hidraulikus, nehéz rögtörővel
LEKO 5.4 m vontatott nehéz V tárcsa, 660 mm, hidraulikus, nehéz rögtörővel LEKO 5.4 m vontatott nehéz V tárcsa, 660 mm, hidraulikus, nehéz rögtörővel LEKO 5.4 m vontatott nehéz V tárcsa, 660 mm, hidraulikus, nehéz rögtörővel LEKO 5.4 m vontatott nehéz V tárcsa, 660 mm, hidraulikus, nehéz rögtörővel
Ár : 4,845,050Ft
Nettó ár: 3,815,000Ft
Db:  
LEKO 5.4 m vontatott nehéz V tárcsa, 660 mm, hidraulikus, nehéz rögtörővel LEKO 5.4 m vontatott nehéz V tárcsa, 660 mm, hidraulikus, nehéz rögtörővel LEKO 5.4 m vontatott nehéz V tárcsa, 660 mm, hidraulikus, nehéz rögtörővel LEKO 5.4 m vontatott nehéz V tárcsa, 660 mm, hidraulikus, nehéz rögtörővel LEKO 5.4 m vontatott nehéz V tárcsa, 660 mm, hidraulikus, nehéz rögtörővel