Vásárlási információk (ÁSZF)

 

FIGYELEM! A webáruházban szereplő képek csak a könnyebb beazonosíthatóságot segítik, nem minden részletében és arányában mutatják az eredeti terméket! A webáruházban szereplő képek, műszaki adatok, méretek és súly csak információ jellegűek, és nem tartalmazzák az összes típus adatait; ezek változhatnak és módosulhatnak a kiegészítő felszerelések és a gépek folyamatos fejlesztésének eredményeként!

A gyártó a keréken vontatható típusú munkagépeket „vontatott” néven hozza forgalomba, azonban a traktor hidraulikus függesztőberendezéséhez csatlakoztatható vontatott munkagépeket a szakirodalom félig függesztettnek nevezi. Ez a tény a használatukat nem befolyásolja.

Telephelyi átvétel esetén bankkártyás fizetés lehetséges!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK:

Leták Mezőgazdasági Gépgyár és Kereskedőház Kft. (székhelye: 6334 Géderlak, Kossuth u.2.; cégjegyzékszáma: 03-09-108165; adószáma: 11993616-2-03) által működtetett webshop-rendszer felhasználásához.

 

A weboldal jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit másolni (termék fotók, termék leírások, egyéb szöveges tartalom), kereskedelmi célra felhasználni.

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁS:

Szállító (Társaság, Leták Kft.): Leták Mezőgazdasági Gépgyár és Kereskedőház Kft. (székhelye: 6334 Géderlak, Kossuth u.2.; cégjegyzékszáma: 03-09-108165; adószáma: 11993616-2-03)

Megrendelő (Vevő)Jelen ÁSZF szövegében megrendelőnek minősül a letakshop.hu; tarcsalap.hu oldalon regisztrált felhasználó – függetlenül attól, hogy tényleges szállítási szerződés létrejön-e a felek között, vagy sem.

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

Megrendelését Ön az interneten keresztül tudja leadni a letakshop.hu; tarcsalap.hu  oldalon keresztül, amely megrendelés a jelen általános szerződési feltételek elfogadását jelenti.

A webes vásárlás előtt regisztrációra van szükség, ahol az Ön adatait kell megadni, a szállításra - fizetésre vonatkozóan, a formanyilatkozat értelemszerű kitöltésével.

A megrendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek.

A regisztráció során köteles a saját, valós adatainak megadásával eljárni.

A valótlan adatok megadásáért, és ennek következtében a téves kiszállításért a hamis adatokat megjelölő személy felelősséggel tartozik.

Az internetes áraink, kizárólag a webshopban leadott rendelésekre érvényesek, személyes vásárlás keretein belül nem vehetőek igénybe, amennyiben az árak eltérnek.

 

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉS:

letakshop.hu; tarcsalap.hu  weboldalon megtalálhatóak az általunk forgalmazott termékek, azok bruttó árának megjelölése mellett, az árak a szállítási és járulékos költségeket nem tartalmazzák. A szállítási költség/fuvardíj/postaköltség a „szállítás” menü alatt kerül feltüntetésre, amely költséget a termék árán felül kell megfizetni a kiszállításkor.

A fenti weboldalon lévő termékek megjelölése és az árak feltüntetése szerződéskötési ajánlattételi felhívásnak minősülnek, amelyre megrendelő tesz ajánlatot, a regisztrációs lapot - saját nevében, saját valós - adataival történő kitöltésével és a megrendelés elküldésével.

Leták Kft., amennyiben a megrendelő által tett szerződéskötésre irányuló ajánlatot, azaz a megrendelést elfogadja, minden esetben visszaigazolást küld a Megrendelőnek a regisztrációs lapon feltüntetett e-mail címre, a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül.

Amennyiben a Megrendelőhöz nem érkezik visszaigazolás legkésőbb 48 órán belül, megrendelő ajánlatához nincs kötve.

A visszaigazolás megrendelő részére történő visszaküldésével felek között a 17/1999 (II.5) Korm. r. és a 2001. évi CVIII. tv. alapján távollevők közötti szállítási szerződés jön létre, amelyben az egyik fél a Leták Kft. mint Szállító, a másik fél pedig a Megrendelő.

A szerződés megkötésének nyelve a magyar, ettől való eltérés kizárólag a Szállító egyoldalú, előzetes hozzájárulása esetén lehetséges, azonban ez esetben is a magyar szöveg lesz az irányadó eltérés esetén.

 

SZERZŐDÉS TARTALMA, JOGOK KÖTELEZETTSÉGEK:

Szállító köteles saját gépjárműparkjával vagy futárszolgálat útján a Megrendelő által megrendelt termékeket, a megrendelési nyilatkozatban megjelölt szállítási címre eljuttatni a megrendelés visszaigazolásában megadott határidőig. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul telefonon vagy e-mail-en felvenni a kapcsolatot a Megrendelővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Megrendelő köteles az általa feladott megrendelésen megjelölt (a Szállító által visszaigazolt) címre kiszállított vagy kiszállíttatott termékeket a megrendelés visszaigazolásában szereplő határidőtől számított 14 napon belül átvenni. A Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő (futár) részére kifizetni, vagy a letakshop.hu; tarcsalap.hu  weboldalon lévő részletes szállítási és fizetési feltételekben meghatározottak szerint, azaz a Szállító üzleteiben történő átvétel esetén az átvétellel egyidejűleg készpénzben, kifizetni.

Webáruházunkban található termékek rendelésnél a pénztár végösszege csak a megrendelt áruk bruttó végösszegét mutatja. Utánvét esetén szállítási költséggel kell számolni, ezen összeg számítása a megrendelt áruk súlya szerinti aktuális postai díjszabás szerint törtémik.

 

ELÁLLÁS, FELMODÁS JOGA

 

Minden esetben a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet iránymutatásai alapján.

 

Megrendelő a megrendelt áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól, ez esetben azonban köteles az eredeti csomagolásban, sérülésmentes, használatlan állapotban azt a Szállítónak visszaszolgáltatni és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket viselni. A használatlan állapotban való visszaszolgáltatás kötelezettsége nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő hibás teljesítés miatt áll el a szerződéstől.

Minden Vevőnek a vásárlástól számított 8 munkanapon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

Minden olyan termékre vonatkozik az elállás joga, amely gyári, minden termékelemet, csomagolást tartalmazó csomagban sérülésmentes, használatlan állapotban érkezik vissza cégünkhöz. Az elállási jog igénybevételét minden esetben személyesen üzleteinkben, vagy e-mail formájában be kell jelenteni a letak@letak.hu e-mail címen, a Megrendelő adatainak feltüntetésével, a megrendelés és visszaigazolás időpontjának megjelölésével.

Az elállási jog alkalmazásakor, a visszajutatott termék ellenértékét azonnal, de legkésőbb 14 napon belül visszafizetjük. Abban az esetben, ha postai úton illetve futárszolgálat segítségével kapjuk meg az árut, az ellenértéket 14 munkanapon belül postai úton visszajuttatjuk a szállítási címre.

Szállító a termék nem rendeltetésszerű használatából keletkezett károk megtérítését követelheti, amelyet jogosult beszámítás útján rendezni a visszafizetendő vételár erejéig - azonban az ezt meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.

Amennyiben Megrendelő a terméket hiányosan, használt állapotban vagy nem rendeltetésszerű használat miatt sérülten juttatja vissza a Szállítóhoz, a Szállító a visszavásárlásra nem köteles.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Leták Kft.-től vásárolt termékeket kizárólag számlával együtt áll módunkban visszavásárolni, illetve cserélni.

Abban az esetben, ha a felbontás után, még a futár jelenlétében derül ki, hogy a termék sérült, és ez a sérülés az áru átvétele előtt keletkezett, 14 napos cserelehetőséget biztosít cégünk, és a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel lehet igazolni, a sérülés rövid leírásával, a megrendelő és a futár aláírásával.

 

EGYÉB ELÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

Megrendelő elállási jogát

- termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést (tájékoztatót), ennek kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

A felek eltérő megállapodása hiányában Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát

- szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szállító a teljesítést a Megrendelő beleegyezésével megkezdte;

- olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

- olyan termék értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

- hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Megrendelő felbontotta;

- hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

- szerencsejáték-szerződés esetében.

 

MEGRENDELÉS KÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉVEL:

Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a Szállító által nyújtott kölcsön fedezi, a Megrendelő elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja. A Megrendelő a Szállítónak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Ezen rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a Szállító előzetes megállapodásán alapul. A Szállító köteles a Megrendelő elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szállító a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szállítóhoz való megérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha a Szállító a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szállítót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Ha a Szállító a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Szállítót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a Szállító egyértelműen és pontosan köteles a megrendelőt tájékoztatni.

 

ADATAINAK VÉDELME:

Megrendelő a regisztrációs lap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait jelen szerződés megkötése, teljesítése érdekében és során, valamint a későbbiekben hírlevél küldése céljából az e célok megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezelje, tárolja, felhasználja.

 

KEZELÉSI CÉLOK:

- szállítási szerződés teljesítése,

- Megrendelő beazonosíthatósága,

- Megrendelő tájékoztatása,

- Megrendelő részére reklám és marketing anyagok küldése,

A regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira vonatkozóan a Szállító a fent leírt célokból a cél megvalósításához szükséges adatkezelést, –rögzítést és –feldolgozást végrehajtsa, illetve az adatok tárolásához és feldolgozásához alvállalkozót vegyen igénybe.

A személyes adatok kezelésére, lekérdezésére, továbbítására, módosítására, töröltetésére a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A szermélyes adatok – jelen szerződés teljesítéséhez szükséges alvállalkozótól eltekintve – harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, átadásra, azok illetéktelen személyek számára nem hozzáférhetők.

 

AZ ÖN ADATAI KEZELÉSÉBEN TELJES KÖRBEN AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYNEK MEGFELELŐEN JÁRUNK EL.

 

A vásárláshoz a regisztráció során számos információ megadása szükséges, amelyek megadása, a sikeres teljesítés elengedhetetlen feltétele. Ezen adatok csak és kizárólag a pontos teljesítéshez szükségesek.

Amennyiben Megrendelő azt tapasztalja, hogy adatai tévesen hibásan szerepelnek a Szállító nyilvántartásában, vagy adataiban változás következett be, köteles adatai módosítását a tudomásszerződéstől számított 10 munkanapon belül a letak@letak.hu e-mail címen jelezni a Szállítónak.

letakshop.hu; tarcsalap.hu  weboldalon található, megjelenő tartalom minden esetben a Leták Kft. tulajdonát képezi. Ezek felhasználása sem online, sem írásos vagy nyomtatott formában nem engedélyezett. Bármely nemű felhasználásához előzetes írásos engedély szükséges, amelyet kizárólag a Leták Kft. állíthat ki.

A feltételek megsértése jogsértést von maga után, és a Leták Kft. kárigénnyel élhet a jogsértővel szemben.

Személyes adatainak kezelését, nyilvántartását bármikor megtilthatja a letak@letak.hu e-mail címre küldött levéllel, ugyanígy kérhet tájékoztatást a Szállító által kezelt személyes adatairól.

Az Ön személyes adatainak védelme a Leták Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

ÁLTALÁNOS MEGRENDELŐI TÁJÉKOZTATÓ:

A 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet 2. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve ezúton tájékoztatjuk az alábbiakról:

TÁRSASÁGUNK/ SZÁLLÍTÓ ADATAI:

Leták Mezőgazdasági Gépgyár és Kereskedőház Kft.

(székhelye: 6334 Géderlak, Kossuth u.2.; cégjegyzékszáma: 03-09-108165; adószáma: 11993616-2-03;

e-mail címe: letak@letak.hu; weboldala: letakshop.hu; tarcsalap.hu )

A megkötendő szerződés tárgyának lényeges jellemzői: Ptk. 379. §-a szerinti szállítási szerződés.

Áruk árának, illetve a járulékos költségek megjelölése: az ajánlattételi felhívásban szerepel a bruttó ára a termékeknek, a visszaigazolásban pedig a járulékos költségekkel megnövelt összeg is feltüntetésre kerül.

A létrejött szerződés minden megrendelés esetében egyszeri, önálló, szállítási szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. 379.§-ában foglalt szabályok az elektronikus kereskedelemre és a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó speciális rendelkezésekkel összhangban irányadók. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. r. számú rendelet szabályai is irányadóak.